جزیره کیش

واردات اولین محموله خودروهای وارداتی به کیش

امروز اولین سری از خودروهای وارداتی شامل محموله ۵۰ عددی تویوتا سواری هیبرید وارد جزیره کیش شد. این خودروها قرار است تا پس از تعیین سهمیه ارزی منطقه آزاد کیش و طی شدن روال قانونی استاندارد و محیط زیست وارد چرخه مصرف شود.

امروز اولین سری از خودروهای وارداتی شامل محموله ۵۰ عددی تویوتا سواری هیبرید وارد جزیره کیش شد.

این خودروها قرار است تا پس از تعیین سهمیه ارزی منطقه آزاد کیش و طی شدن روال قانونی استاندارد و محیط زیست وارد چرخه مصرف شود.