اداره امور بانوان و خانواده سازمان منطقه آزاد كيش

منطقه آزاد کیش اولین منطقه آزاد کشور در طرح توسعه مشاغل خانگى

اولين جلسه طرح توسعه مشاغل خانگى در جزيره كيش برگزار شد.

به گزارش اخبار جزایر به نقل از اداره امور بانوان و خانواده سازمان منطقه آزاد کیش، اولین جلسه اجرایى سازى طرح توسعه مشاغل خانگى در راستاى سامان دهى و توسعه این مشاغل با مشارکت بانوان در سطح جزیره کیش، با همکارى اداره بانوان و خانواده معاونت فرهنگى و اجتماعى، اداره بهزیستى منطقه و موسسه تاک (توانمندسازى، اشتغال، کارآفرینى) و با هدف آموزش هاى لازم جهت توانمند سازى بانوان در بازاریابى و فروش محصولات مشاغل خانگى با حضور فعالان این حوزه برگزار شد.