معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان اعلام کرد؛

معافیت خدمت سربازی برای ساکنان در برخی از جزایر خلیج فارس

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان از معافیت خدمت سربازی یکی از اعضای خانواده های ساکن برخی از جزایر مستقر در خلیج فارس خبر داد.

به گزارش اخبار جزایر به نقل از خبرنگار مهر، سرهنگ حسن دستوری زاده ظهر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران بیان داشت: برابر اعلام معاونت نیروی انسانی فراجا و برابر ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح مقرر شد خانواده هایی که از تاریخ تصویب ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ به مدت ۱۲ سال در جزایر بوموسی، تنب کوچک و بزرگ، فارسی، لارک، سیری، فارور کوچک و بزرگ، لاوان و هندورابی مستقر در خلیج فارس با تایید مراجع ذی صلاح سکونت داشته باشند، می توانند یکی از فرزندان ذکور خانواده یا پدر خانواده از معافیت خدمت دوره ضرورت بهره‌مند شوند.

این مسئول انتظامی در هرمزگان با بیان اینکه مدت ۱۲ سال سکونت در جزیره بایستی با تایید مراجع ذی صلاح قانونی و دولتی مستقر در جزایر و سپس تایید هیأت بدوی سازمان وظیفه عمومی انجام پذیرد، گفت: چنانچه در خانواده‌ای بیش از یک فرزند ذکور دارای شرایط معافیت وجود داشته باشد، انتخاب یکی از فرزندان برای استفاده از معافیت خدمت سربازی، توسط پدر صورت میپذیرد و در صورت فوت پدر، توسط سرپرست قانونی خانواده انتخاب و معرفی می شود.

سرهنگ دستوری زاده با بیان اینکه غیبت سنواتی مانع از برخورداری معافیت مذکور نیست، اظهار داشت: لازم به توضیح است؛ یگان تا صدور مجوز از سوی سازمان وظیفه عمومی مجاز به ترخیص سرباز نیست و تا بررسی مدارک و مستندات و احراز شرایط سرباز، خدمت مشارالیه به مانند سایر کارکنان وظیفه است.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی هرمزگان در تشریح فرآیند اجرای این ضابطه برای سربازان عنوان کرد: جمع آوری مستندات مربوطه در خصوص سکونت سرباز در جزایر مذکور از طریق نهادهای دولتی، آموزش و پرورش، بخش انتظامی، بخشداری و شهرداری است. همچنین مستندات به یگان خدمتی و صدور نامه به وظیفه عمومی، جهت پیگیری سرباز باید از طریق این دستگاههای اجرایی انجام شود.

وی اعلام کرد: موضوع در کمیسیون مربوطه توسط سازمان وظیفه عمومی بررسی می شود. پس از بررسی های صورت گرفته موضوع از سوی سازمان وظیفه عمومی به یگان (در صورت احراز شرایط) برای ترخیص اعلام خواهد شد.