با پیشنهاد شورای شهر کیش

قطعه‌ای در آرامستان باغ رضوان برای هنرمندان کیش

با پیشنهاد شورای شهر کیش و دستور مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، قطعه‌ای به نام هنرمندان و نامداران جزیره کیش در آرامستان باغ رضوان ایجاد شد.

با سپاس از این اقدام شایسته، امیدواریم زندگی دنیوی هنرمندان و مشکلات معیشتی ایشان نیز، موردتوجه قرار بگیرد.
روح #علیرضا_مقدسی شاد که حتی در سفر ابدی‌ش هم به همکارانش خیر رساند.