رئیس مرکز بهداشت کیش گفت:

خدمات به بیش از ۲ هزار نفر در مرکز بهداشت کیش

در قالب طرح نوروزی به دو هزار و ۵۷ نفر خدمات بهداشتی درمانی ارائه شد.

اسد الله احمدی افزود: دو هزار و ۵۷ نفر برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی و پایگاه های صدف و سحر مراجعه کرده اند که از این تعداد ۴۰۸ نفر مراجعه به مطب پزشک عمومی، ۴۳ نفر مراجعه به دندانپزشکی و ۳۲۵ نفر مراجعه به آزمایشگاه بوده است.
وی با اشاره به مراجه ۸۳۱ نفر به بخش های بهداشتی افزود: ۴۵۰نفر مراجعه به تزریقات، ۱۰۲ مورد مراقبت از زنان باردار، ۲۰۷ مورد مراقبت از کودکان و نوزادان، ۱۳۳مورد مراقبت از جوانان، میانسالان و سالمندان،۲۰۷ مورد مراجعه جهت واکسیناسیون روتین، ۵۲ مورد تزریق واکسن هاری و ۱۲۲مورد لام مالاریا از دیگرخدمات بهداشتی درمانی در مرکز بهداشت کیش بوده است.
رئیس مرکز بهداشت کیش یادآور شد: در این مدت کارشناسان پایگاه مراقبت‌های بهداشت مرزی هوایی و دریایی نیز، ۲۶مورد بررسی بهداشتی از شناورهای دریایی و پروازهای ورودی بین المللی داشته‌اند.