رئیس مرکز بهداشت کیش گفت:

توقف فعالیت یک استخر شنا در جزیره کیش

رئیس مرکز بهداشت کیش با اعلام تعطیلی استخر یکی از هتل های کیش گفت: کارشناسان بهداشت محیط، در راستای بسیج سلامت نوروزی، از فعالیت یک استخر شنا بدلیل نواقص بهداشتی، تا زمان بهسازی کامل جلوگیری کردند.

وی افزود: کارشناسان هنگام بازرسی، شرایط بهداشت محیطی استخر، فضای فیزیکی آن، سرویس‌های بهداشتی موجود، رختکن‌ها، بوفه، تهویه، کیفیت آب استخرها، شفافیت آب، کیفیت میکروبی، وضعیت شیمیایی آب و تغییرات پی.اچ آن به‌صورت مرتب نمونه‌برداری می‌کنند.

رئیس مرکز بهداشت افزود: این استخر بعد از رفع نواقص موجود و بهسازی کامل بعد از تایید کارشناسان مرکز بهداشت به فعالیت خود ادامه میدهد.