معاون عملیات و رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی ویژه کیش

تشدید گشت های پلیس در سواحل جزیره کیش

تشدید طرح ها و گشت های پلیس با تقویت نیروها در سواحل و سطح شهر

معاون عملیات و رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی ویژه کیش از تشدید طرح ها و گشت های پلیس با تقویت نیروها در سواحل و سطح شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری پلیس، سرهنگ ” سید مسعود میرحسینی” در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای مطالبات مردمی مبنی بر برخورد با افراد هنجارشکن در سواحل و سطح شهر موارد در دستور کار پلیس کیش قرار گرفت.

میرحسینی تأکید کرد: تمام توان ظرفیت های پلیس برای پوشش سواحل و سطح جزیره خواهد بود و در دریا نیز گشت های دریایی تقویت شده و با متخلفان حوزه دریا برخورد جدی تر صورت خواهد پذیرفت.

سرهنگ میرحسینی تصریح کرد: فعال سازی پایش تصویری و نصب دوربین های چهره خوان تقویت کننده اجرای مأموریت های پلیس با هدف بازدارندگی ورود افراد متخلف به کیش و تسریع در روند حضور میدانی پلیس در نقاط آلوده می شود امیدواریم متولیان امر به وعده های خود با هدف حفظ امنیت پایدار کیش عمل کنند.

رئیس پلیس پیشگیری و معاون عملیات فرماندهی انتظامی ویژه کیش از صبوری ، مشارکت خوب مردم و تماس با ۱۱۰ به منظور برخورد با افراد هنجارشکن تقدیر کرد و خاطرنشان کرد: مشارکت، تعامل و همکاری سازنده شهروندان و گردشگران با پلیس بیانگرتوجه به آرامش و امنیت پایدار در جامعه است.