مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

برنامه ریزی برای اصلاح فرآیندهای صدور مجوز

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درنشست نوروزی با اعضای هیئت مدیره موسسه جامعه بازاریان وبازرگانان کیش از برنامه ریزی برای اصلاح فرآیندهای صدور مجوز خبرداد.

رحیم سرهنگی در نشست نوروزی با اعضای هیئت مدیره جامعه بازاریان و بازرگانان کیش در خصوص افزایش جلسات تخصصی با هدف برنامه ریزی برای تابستان ۱۴۰۳ با تجار و بازرگانان کیش گفت وگو و تبادل نظر کرد.

دراین نشست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت: امروزه توسعه گردشگری جزیره کیش، نیازمند تشکیل کارگروهی با حضور تشکل های ذینفع دارد تا با جذب مشارکت همه اعضا برای برگزاری رویدادهای تابستانه و دیگر ایام سال برنامه ریزی واقدام شود.

رحیم سرهنگی همچنین در خصوص تسهیل فرآیندها و شیوه نامه های صدور مجوزها افزود: یکی از اقداماتی که در سالجاری درجهت تسهیل وتسریع امور در سازمان منطقه آزاد کیش در دست اجراست ، اصلاح فرآیندها با هدف تسهیل گری است که دراین مسیر نیاز به مساعدت و مشارکت موسسه جامعه بازاریان وبازرگانان کیش داریم.

گفتنی است دراین نشست با پیشنهاد رحمان سادات نجفی ، مدیرعامل جامعه بازاریان وبازرگانان کیش در خصوص ایجاد مجتمع انباری با هدف خدمات دهی به تجار وبازرگانان کیش و همچنین ارائه خدمات لجستیکی به تجار کشور و منطقه با ایجاد ترانزیت کالا به منظور دستیابی به درآمد پایدار بحث وتبادل نظر شد.