اعلام میزان زکات فطره و کفاره سال ۱۴۰۳ در کیش

میزان زکات فطریه و کفاره سال 1403 جزیره کیش اعلام شد.

به گزارش اخبار جزایر به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، براساس اعلام نهاد امامت جمعه کیش میزان زکات فطریه امسال براساس قوت غالب گندم برای هرنفر ۷۰ هزار تومان، براساس برنج ایرانی برای هرنفر ۲۰۰ هزار تومان و براساس برنج خارجی برای هرنفر ۱۵۰ هزار تومان است.همچنین کفاره عمد روزی ۹۶۰ هزار تومان و کفاره غیرعمد روزی ۱۶ هزار تومان است.

گفتنی است شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۵۱۴۲۰۸۶ برای واریز فطریه سادات، شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۵۱۴۲۰۹۴ برای فطریه عام و شماره کارت ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۵۱۴۲۱۰۲ برای واریز کفاره روزه اعلام شده است