جزیره کیش

احیا شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در کیش

مراسم احیا شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام حسن جزیره کیش در جوار پنج شهید گمنام و مزار شهید مدافع سلامت جزیره کیش برگزار شد.

مراسم احیا شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد امام حسن جزیره کیش در جوار پنج شهید گمنام و مزار شهید مدافع سلامت جزیره کیش برگزار شد.